• 0553 845 91 90
  • destek@flaminyo.com

Kaynakça Nasıl Oluşturulur?

Kaynakça Nasıl Oluşturulur?

Ortalama 2 dakika okuma süresi


Basılı veya basılı olmayan ve elektronik olarak yayımlanan tüm akademik çalışmalar (kitap, makale, tez vd.) ile hazırlanan ödev ve raporlarda kullanılan kaynaklar, bibliyografya tekniklerine uygun olarak atıf yapılmalıdır. Akademik çalışmalarda kullanılan veya yararlanılan fikir, metod, veri veya uygulama gibi alıntıların kaynaklarının gösterilmesi zorunluluktur.  Bu zorunluluk bizleri etiğe aykırı davranıştan koruyacağı gibi kullandığımız kaynağın yazar(lar)ının onurlandırılması veya sorumlu tutulması bakımından da önemlidir. Ayrıca kullandığımız kaynaklara erişmek isteyen diğer araştırıcılar için bu kaynakların tam ve doğru olarak gösterilmesi yararlı olacaktır. Bilim dallarının kendi özelliklerine göre tercih ettikleri bibliyografya teknik ve yöntemleri farklı olabilir. En yaygın olarak kullanılanlar MLA, APA ve Chicago Manual of Style yöntemleridir. Chicago’nun diğerlerinden farklı olarak iki tür yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan yazar-tarih (author-date) yöntemi olarak adlandırılanı, MLA ve APA yöntemine benzemekte ve kaynağın yazarını ve basım tarihini dipnotta değil metinde parantez içine alarak kısaca göstermeye dayanmaktadır. Bu yöntemin bibliyografya kısmında da yazar adından hemen sonra kaynağın basım tarihine yer verilerek metin içinde kullanılan kaynağın kolayca bulunması amaçlanır. Chicago’nun, Not-Kaynakça veya İnsan Bilimleri (Notes-Bibliography or Humanities) olarak adlandırılan yönteminde bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numara verilerek dipnota gönderilmekte ve dipnot kısmında kullanılan kaynağın bibliyografik bilgileri gösterilmektedir. Ayrıca bu kaynak hakkında istenirse başka bilgiler verilebilmekte, yorum yapılabilmekte ve yine dipnotlarda metin bütünlüğünü bozabilecek fakat mutlaka işaret edilmesi gereken konular yer alabilmektedir. Sosyal bilimlerde, özellikle antropoloji, tarih, sanat ve edebiyat gibi alanlarda Not-Kaynakça yöntemi tercih edilmektedir. Bibliyografya yöntemleri, çalışılan konuya ve bilim alanına göre değişiklik gösterebilir.

Flaminyo Article System ile farklı teknik ve türlere uygun kaynakçaları otomatik olarak oluşturabilme imkanına sahipsiniz.