• 0553 845 91 90
 • destek@flaminyo.com

Akran Değerlendirmesinde Yazıların Değerlendirilmesi

Akran Değerlendirmesinde Yazıların Değerlendirilmesi

Ortalama 13 dakika okuma süresi


Yazıların değerlendirilmesi

Makaleyi ilk aldığınızda, bir kez okumanız ve araştırmanın daha geniş bağlamına odaklanmanız önerilir.

Aşağıdaki gibi sorular sorun:

 • Yazarlar hangi araştırma sorularına cevap veriyorlar? Bir sorunun neden önemli olduğu konusunda iyi bir tartışma yapıyorlar mı?
 • Yazarlar soruyu cevaplamak için hangi yöntemleri kullanıyorlar? Yöntemler en güncel yöntem mi yoksa daha yeni daha güçlü bir yöntem var mı? Genel stratejileri iyi gibi mi gözüküyor, yoksa yöntemlerinde büyük sorunlar var mı? Makalenin kalitesini büyük ölçüde artıracak başka deneyler var mı? Eğer öyleyse, işi yayınlanabilir yapmak için gerekli midir? Farklı veriler sunulan sonuçları doğrulamaya ve makaleyi güçlendirmeye yardımcı olur mu?
 • Sonuçlar doğru bir şekilde analiz edildi ve yorumlandı mı? Kanıt yazarların sonuçlarını destekliyor mu?
 • Sonuçlar alanınızı bir şekilde ilerletecek mi? Eğer öyleyse, ne kadar? İlerlemenin önemi derginin standartlarına uyuyor mu?
 • Diğer araştırmacılar çalışmayı okumakla ilgilenecekler mi? Eğer öyleyse, ne tür araştırmacılar? Derginin dinleyicilerine uyuyorlar mı? Makalenin daha uygun olacağı alternatif bir okuyucu var mı? Örneğin, çocuklarda böbrek hastalığı ile ilgili bir çalışma ya pediatri merkezli bir dergi ya da nefrologları hedef alan bir dergi için uygun olabilir.
 • Makale birbirine iyi uyuyor mu? Neyin yapıldığını, neden yapıldığını ve sonuçların ne anlama geldiğini açıkça anlatıyor mu?
 • Makale iyi yazılmış ve okunması kolay mı? Makalenin birçok hatası varsa, yazarların ana dili İngilizce olan biri tarafından kontrol ettirilmesini önerebilirsiniz. Dil kalitesi o kadar zayıfsa, anlaşılması zorsa, makaleyi gözden geçirmeden önce düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

İlk okuduktan sonra, makalenin ne hakkında olduğunu ve alanınızdaki mevcut bilgilere nasıl eklendiğini özetleyen bir veya iki paragraf yazın. Makalenin güçlü yönlerinden, ancak yayınlanmaması gerektiğine veya yayınlanabilmesi için düzeltilmesi gereken herhangi bir soruna değinmeyin. Bu özet paragraflar incelemenizin başlangıcıdır ve editöre ve yazarlara makaleyi dikkatlice okuduğunuzu gösterecektir. Ayrıca, bu alanda uzman olmayan editöre, araştırmanın daha geniş bağlamını anlamalarında yardımcı olacaklar. Son olarak, bu paragraflar makalenin okuyucular tarafından alınacak ana mesajlarını vurgulayacaktır.

Daha sonra makalenin ayrı bölümlerini değerlendirmeye devam edebilirsiniz

Başlık, özet ve anahtar kelimeler

Başlık, özet ve anahtar kelimeler, diğer araştırmacıların yayınlanan makaleyi bulmasına ve daha fazla okuyacaklarına karar vermelerine yardımcı olacak öğelerdir. Özetler, makalenin tam ve kısa bir özeti olmalıdır. Araştırmacılar çalışmalarının okunmasını istiyor, bu yüzden özetlerinin ilginç olması ve okuyucunun dikkatini çekmesi önemlidir. Özeti tam metni okuyacağından daha fazla insan okuyacaktır, bu nedenle özel bir arka plana sahip olmayan okuyucular tarafından anlaşılması kolay olmalıdır.

Başlık, özet ve anahtar kelimeler hakkında kendinize sormanız gereken bazı sorular:

 • Başlık, çalışmanın ne hakkında olduğunu doğru bir şekilde söylüyor mu? Değilse, farklı bir başlık önerebilir misiniz?
 • Özet makaleyi etkili bir şekilde özetliyor mu?
 • Özet, uzmanlık alanınız dışındaki bir araştırmacı tarafından anlaşılabilir mi?
 • Yalnız kalmak için yeterli bilgi içeriyor mu? Özet, gereksiz bilgi içeriyor mu?
 • Özette, makalenin ana metninde olmayan herhangi bir bilgi var mı?
 • Varsa, anahtar kelimeler okuyucuların makaleyi bulmasına yardımcı olur mu? Spesifik midirler ve Makalelerin içeriğini temsil ediyorlar mı?

Giriş

Başlık ve özet gibi, Giriş okuyucusuna makalenin ne hakkında olacağını söyler. Ancak, özetin aksine, Giriş araştırma sorusunun arka planını vermektedir.

Giriş bölümünü incelerken aşağıdaki soruları sorun:

 • Arka planı uzmanlık alanınız dışındaki araştırmacıların anlayabileceği kadar iyi açıklıyor mu?
 • Araştırma sorusuyla ilgili mevcut bilgileri doğru bir şekilde tarif ediyor mu?
 • Girişte gereksiz bilgiler var mı? Daha özlü hale getirilebilir mi?
 • Çalışmayı gerçekleştirmenin nedenleri açık mı?
 • Çalışmanın amaçları makalenin geri kalanıyla açıkça tanımlanmış ve tutarlı mı?
 • Yazarlar bir okuyucunun erişmesi için önemli olabilecek herhangi bir önemli referansı kaçırdı mı? Gerekirse ilgili ek referanslar için önerilerde bulunun.

Malzemeler ve yöntemler

Çalışmanın yöntemleri makalenin genel kalitesini değerlendirmek için kullanılan en önemli bölümlerden biridir. Ayrıca Yöntemler bölümü, okuyuculara deneyleri tekrarlayabilmeleri için yeterli bilgi vermelidir. Gözden geçirenler, çalışmanın tasarlanma ve gerçekleştirilme biçiminde potansiyel önyargı kaynaklarını ve daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyulan yerleri aramalıdır.

Bir Yöntemler bölümündeki belirli bilgi türleri alandan alana ve çalışmadan çalışmaya değişir. Ancak Yöntemler bölümleri için bazı genel kurallar şunlardır:

 • Yöntemler bölümünden, Sonuçlar bölümündeki tüm verilerin nasıl elde edildiği açık olmalıdır.
 • Çalışma sistemi açıkça tanımlanmalıdır. Tıpta, örneğin, araştırmacıların çalışma deneklerinin sayısını belirtmeleri gerekir; deneklerin nasıl, ne zaman ve nerede işe alındığı ve çalışmanın uygun 'bilgilendirilmiş olur' belgeleri aldığını; ve deneklerin çalışmaya dahil edilmek için hangi kriterleri karşılamaları gerektiğini
 • Çoğu durumda, deneyler uygun kontrolleri veya karşılaştırıcıları içermelidir. Kontrollerin koşulları belirtilmelidir.
 • Çalışmanın sonuçları tanımlanmalı ve sonuç ölçütleri objektif olarak doğrulanmalıdır.
 • Verileri analiz etmek için kullanılan yöntemler istatistiksel olarak sağlam olmalıdır.
 • Nitel araştırmalar için, çalışma sorusuna uygun olarak belirlenmiş bir nitel araştırma yöntemi (örn. Sosyolojide temelli teori sıklıkla kullanılır) kullanılmalıdır.
 • Yazarlar yayınlanmış bir çalışmadan bir teknik kullandıysa, bir alıntı ve metinde prosedürün bir özetini içermelidir. Yöntemin ayrıca mevcut deney için uygun olması gerekir.
 • Tedarikçinin adı ve yeri de dahil olmak üzere tüm malzeme ve araçlar tanımlanmalıdır. Örneğin, “Testler bir Vulcanizer 2.0 (XYZ Instruments, Mumbai, Hindistan) ile yapılmıştır.”
 • Yöntemler bölümü başka bir bölüme ait bilgiler içermemelidir (Giriş veya Sonuçlar gibi).

Ek deneylerin makalenin kalitesini önemli ölçüde artıp artmayacağını önerebilirsiniz. Önerileriniz çalışmanın amaçlarına uygun olmalıdır. Hemen hemen her çalışmanın daha sonraki deneylerle güçlendirilebileceğini unutmayın, bu yüzden sadece makalenin onsuz yayınlanamayacağına inanıyorsanız daha fazla çalışma önerin.

 

Sonuçlar ve şekil

Okuyucular genellikle önce bir makalenin başlığına, özetine ve sonuçlarına bakarlar. Bu nedenle, herhangi bir şekil ve tablo içeren sonuçlar bölümü makalenin en önemli bölümlerinden bazılarıdır. Sonuçları doğru bir şekilde tanımladıklarını kontrol etmek için şekilleri ve tabloları dikkatle incelemelisiniz. Gerekli olduğunu düşünüyorsanız, sonuçların anlaşılmasını kolaylaştıracak herhangi bir değişiklik önerebilirsiniz.

 • Şekiller için, çizilen parametrelerin açıkça tanımlandığını kontrol edin. Şekiller ve tablolar, standart hata veya güven aralıkları ve örnek büyüklüğü gibi belirsizlik ölçümlerini içermelidir.
 • Tablo başlıkları ve şekil açıklamaları, okuyucuların verileri ana metni okumadan anlayabilecekleri kadar ayrıntılı olmalıdır.
 • Verilerin şekillerde, tablolarda veya ana metinde gereksiz yere tekrarlandığı yerleri arayın. Metin, başka bir yerde sunulan verileri tekrarlamamalı, anahtar bulguları veya eğilimleri göstermelidir. Benzer şekilde, çok az miktarda veri sunan rakamlar genellikle başka bir veriyle birleştirilebilir veya silinebilir ve makale metninde bir açıklama ile değiştirilebilir.
 • Bir sonuç çalışmanın amaçlarının merkezinde değilse, özetlemek genellikle kabul edilebilir, ancak veriler sunulmamaktadır. Ancak, önemli verilerin gösterilmemesi veya “gösterilmeyen veriler” in çok fazla örneği kabul edilemez ve ana metne eklenmesini önerebilirsiniz.
 • Çalışmanın ana sonuçlarını desteklemek için ihtiyaç duyulmayan ilginç veriler, makalenin ana metni yerine ek materyal olarak daha iyi sunulabilir; yorumlarınızda bu tür verileri belirtmekten çekinmeyin.
 • Verilerin en uygun şekilde sunulup sunulmadığına dair geri bildirim; örneğin, bir grafiğin daha fazla netlik kazandıracağı bir tablo kullanılıyor mu? Şekiller gerçek, yani manipülasyon kanıtı olmadan ve mevcut formlarında yayınlanacak kadar yüksek kalitede görünüyor mu?

İPUCU: Görüntü manipülasyonundan şüpheleniyorsanız veya görüntülerin kırpılmamış ve düzenlenmemiş sürümlerini görmenin faydalı olacağını düşünüyorsanız, 'gizli yorumlar' bölümündeki düzenleyiciyi editörler bölümüne bildirin. Daha sonra yazarlardan orijinal figür dosyalarını isteyebilirler.

 • Sonuç bölümünde yazarların yorum ekledikleri yerleri izleyin. Bu bölüm, ne anlama gelebileceğini değil, sonuçların ne olduğunu açıklamalıdır. Yorumlar ve çıkarımlar Tartışma bölümüne aittir. (Ancak, Sonuçlar ve Tartışma bölümlerini birleştiren dergiler için sonuçların ve yorumların ayrılmasına gerek yoktur.)

İstatistik

Bilimsel makalelerin çoğu istatistiksel analizi içerir ve bir çalışmanın sonuçları bu analizlerin sonuçlarına bağlıdır. Veriler yanlış analiz edilir veya rapor edilirse, makale okuyucuları yanlış yönlendirir. Bu nedenle, bir bilim adamı olarak ve bir akran denetçisi olarak, istatistikleri sağlam bir şekilde anlamak ve incelediğiniz makalelerde istatistiksel yöntemleri ve raporları dikkatlice incelemek önemlidir. İstatistikleri tam olarak değerlendirmek için nitelikli hissetmiyorsanız, yorumlarınızda editöre bunu söyleyin, böylece başkalarından bunları gözden geçirmelerini isteyin.

İstatistiksel analizleri ve sonuçları incelerken sormanız gereken bazı sorular:

 • Numune boyutu uygun ve / veya doğrulanmış mıydı? Yazarlar çalışma tasarımlarının bir parçası olarak bir güç analizi yaptılar mı?
 • Veriler, kullanılan testlerin varsayımlarını karşıladı mı? (örneğin, birçok istatistiksel test yalnızca normal dağılıma sahip veriler için kullanılabilir. Olay sayısının oranları veya sayıları gibi veriler genellikle normal olarak dağıtılmaz ve bunların dönüştürülmesi veya tercihen bunlar için uygun istatistiksel modellerle analiz edilmesi gerekir veri tipleri). Testler uygun muydu?
 • Bireysel veri noktaları istatistiksel olarak bağımsız mı? Tekrarlanan ölçümler olsaydı (örneğin, aynı hasta üzerinde çoklu ölçümler), uygun istatistiksel modeller kullanılmış mı?
 • Analizde potansiyel önyargı kaynakları (örneğin karıştırıcı değişkenler) dikkate alınmış ve muhasebeleştirilmiş mi?
 • Yüzdeler sunulduğunda pay ve payda açık mı? Örneğin, “500 arı kolonisinden 200'ü (% 40) virüsden etkilenmiştir” veya “Arı kolonilerinin yüzde kırk'ı (200/500) virüsden etkilenmiştir.”
 • Uygun olduğu yerde p-değerleri rapor ediliyor mu? Genel olarak p değeri, metin, şekil ve tablolarda belirtilen tüm istatistiksel karşılaştırmalara eşlik etmelidir. Gerçek p değeri belirtilmelidir (örn. P ‹0.05 veya p‹ 0.01 yerine p = 0.049 ve p = 0.0021). Ancak, değerin bu eşiğin altında olması durumunda p ‹0.0001 belirtmek kabul edilebilir. İstatistiksel Analiz bölümünde ayrıca, "P‹ 0.05'in değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi "gibi, önemi kabul etme eşiği de belirtilmelidir.

tartışma ve sonuç

Tartışma ve Sonuç bölümlerinde, yazarlar sonuçları yorumlamalı, önceki bulgular bağlamına yerleştirmeli ve gelecekteki araştırmalar ve olası gerçek yaşam uygulamaları için ne anlama geldiğini açıklamalıdır. Yazar bu noktaları olması gerektiği kadar netleştirmediyse, bunu incelemenize not edin.

Sorulacak diğer sorular:

 • Tartışma, Giriş bölümünde belirtilen çalışmanın amaçlarına uygun mu?
 • Yazarların Tartışmalarında dikkate alması gereken verilerin alternatif yorumları var mı?
 • Tartışma yerine Giriş bölümünde yer alan genel bir arka plan var mı?
 • Yazarlar bulgularını diğer çalışmaların bulgularıyla yeterince karşılaştırdılar mı?
 • Yazarlar Tartışmada veri sunuyor mu? Önemli veya ilginç sonuçlar Tartışmanın bir parçası olarak özetlenebilse de, ilgili tüm veriler Sonuçlar bölümünde sunulmalıdır. Örneğin, Tartışma'da “Grup B'nin bir yıllık sağkalım oranı Grup A'dan anlamlı derecede yüksekti” gibi bir cümle kabul edilebilir. Ancak “Grup B'nin bir yıllık sağkalım oranı (1200/2000,% 60), Grup A'dan (800/2000,% 40) (P‹ 0.05) daha yüksekti ”ifadesi, Sonuçlar bölümünde yer almaktadır.
 • Yazarlar çalışmanın sonuçlarının gelecekteki araştırmaları nasıl etkileyebileceğinden bahsediyor mu?
 • Çalışmanın sınırlamaları not edildi mi? Değilse, hangi sınırlamaları buldunuz?
 • Yazarların sonuçları verileri tarafından destekleniyor mu? Yazarlar bulgularının önemini abartıyor

Referanslar

Makalenin geri kalanını incelerken yazarların referansları nasıl kullandıklarına dikkat edin.

İzlenmesi gereken bazı konular şunlardır:

 • Yazarların referans göstermesi gereken, ancak yapmadığı yerler var mı? (Genel olarak, iyi yapılandırılmış, ortak bilgi olan, mevcut çalışmadan gelen veya yazarların kendi hipotezi olarak açıkça ifade edilenler dışındaki tüm gerçekler için alıntılara ihtiyaç vardır.)
 • Yazarlar daha önce yapılmış en alakalı tüm çalışmalara atıfta bulunuyor ve mevcut sonuçlarla ilişkilerini açıklıyor mu? Değilse, hangi referansların eksik olduğuna dikkat edin.
 • Atıfta bulunulan çalışmalar konuyla ilgili güncel bilgileri temsil edecek kadar yeni mi?
 • Yazarlar çeşitli araştırma gruplarının çalışmalarından bahsediyor mu? Bu, özellikle bir ya da iki araştırma grubundan makalelere atıfta bulunmak için tercih edilir, özellikle de en çok atıf yapılan gruplardan biri yazarların ait olduğu bir grupsa (çok küçük çalışma alanlarında her zaman mümkün olmamasına rağmen).
 • Yazarlar birçok derleme makalesinden bahsediyor mu? Orijinal çalışmalardan alıntı yapmak daha iyidir.
 • Tüm alıntılar okuyucuya yardımcı oldu mu? Yazarların sadece bilgilerinin derinliğini göstermek ya da önceki çalışmalarının alıntılarını arttırmak için literatürü gözden geçiriyor gibi göründüğü yerlere dikkat edin.
 • Yazarlar, kendileriyle (bulundukları yerde) çelişen bulguların yanı sıra iddialarını destekleyen bulguları mı belirtiyorlar? Yazarların daha önce yayınlanmış çalışmalara ilişkin dengeli bir görüş sağlamaları önemlidir.

İnceleme makalelerini inceleme

Bir konuyla ilgili mevcut anlayış durumunu özetlemek için bir inceleme makalesi yazılmıştır ve bu tür makalelerin akranlarının gözden geçirilmesi, ampirik makalelere kıyasla biraz farklı kriterler gerektirir. Sistematik bir inceleme olmadıkça / meta-analiz yöntemleri önemli ya da raporlanmamıştır. Derleme makalesinin kalitesi, güncelliğin, tartışmanın genişliğinin ve doğruluğunun yanı sıra gelecekteki araştırmalar için en iyi yolları gösterip göstermediği konusunda değerlendirilebilir. Gözden geçirme makalesi, konuyla ilgili mevcut anlayışın tarafsız bir özetini sunmalıdır ve bu nedenle akran denetçisi, makalede belirtilen çalışmaların seçimini değerlendirmelidir. Derleme makalesinde büyük miktarda ayrıntılı bilgi bulunduğundan, yapısı ve akışı da önemlidir.

 

İnceleme raporu yazma

Makaleyi kabul etmenizi veya reddetmenizi tavsiye ederseniz, hedeflerinizden birinin yazarların bu ve gelecekteki makaleleri geliştirmelerine yardımcı olmak olduğunu unutmayın - umutsuzluktan vazgeçmemelerini sağlamak. Aşırı olumsuz ifadelerden veya kişisel yorumlardan kaçının, makalenin ana güçlü yanlarını ve zayıf yönlerini belirtin ve belirlediğiniz sorunları çözmenin belirli yollarını önerin. Ayrıca, raporunuza düşmanca bir ton kazandırabileceğinden, aşırı kısa ve doğrudan yorumlar yapmaktan kaçının. Çoğu dergi için hakemler anonimdir, bu nedenle anonimlik sizin için önemliyse, kimliğinizi yazarlar için açık hale getirebilecek yorumlardan kaçının.

Editör, inceleme raporu için belirli talimatlar veya incelemenin bir parçası olarak doldurmak için bir form gönderdiyse, raporunuzu istenen biçimde yazmanız gerekir. Belirli bir talimat almadıysanız, inceleme raporu iki bölüme ayrılmalıdır:

 1. yalnızca editör tarafından okunacak yorumlar ve
 2. hem editör hem de yazarlar tarafından okunacak yorumlar.

 

Sadece editör için yorumlar:

Bu bölümde editöre makale için tavsiyenizi ve daha da önemlisi arkasındaki nedenlerinizi verin. Bunlar genellikle makalenin bilimsel sağlamlığı, yeniliği, kalitesi, önemi ve derginin uygunluğu ile ilgilidir. Editörler, bir makalenin dergileri için doğru olup olmadığına karar verirken birçok faktörü göz önünde bulundurur, bu nedenle tavsiyeniz için kanıt veya muhakeme sağlamak son derece yararlıdır.

 

İPUCU: Öneriler genellikle aşağıdakilerden biridir: makaleyi geçerli haliyle kabul edin, küçük değişikliklerle yayınlayın, yalnızca büyük iyileştirmeler yapıldığında yayınlayın veya makaleyi reddetmek için.

 

Hem editör hem de yazarlar için yorumlar:

Bu bölümde, makalenin farklı bölümlerini inceleyen ayrıntılı bir rapor yazın. İlk okuduktan sonra yazdığınız makalenin kısa özeti ile başlayın. Ardından, numaralı bir listede, ele alınması gereken bulduğunuz sorunları açıklayın. Listeyi iki bölüme ayırın: önemli sorunlar ve küçük sorunlar. İlk olarak, çalışmanın yöntemi veya analizi ile ilgili sorunlar da dahil olmak üzere ana konular hakkında yazın. Ardından, okunması zor tablolar veya şekiller, daha fazla açıklama gerektiren parçalar ve gereksiz metni silmek için öneriler içeren küçük sorunlar hakkında yazın. Makalenin İngilizce dilinin yayına uygun olmadığını düşünüyorsanız, yazarların sorunların ne ve nasıl ele alınacağını bilmesi için belirli örnekler vermeye çalışın.
Makalenin zayıf yönleri ve bunların nasıl ele alınacağı konusunda olabildiğince açık olun. Makalede satır numaraları varsa, çalışmakta olduğunuz bölüme özgü sayfa ve satır numaralarını ekleyin. Bu, hem yazarlara hem de editöre yardımcı olacaktır, daha sonra yazarların gözden geçirilmiş makalelerindeki sorunları çözüp çözmediğini yargılamaları gerekebilir. Örneğin, “ Önerilen mekanizmanın açıklaması net değil. “Yazabilirsiniz,  “ Önerilen mekanizmanın açıklaması daha ayrıntılı olmalıdır. Li ve Smith ve ark. (2008) ve Stein ve Burdak, vd. (2010). 

 

Yazarların ve hatta editörün bile anadili İngilizce olmayabilir. Açık ve basit ifadeler kullandığınızı ve önerilen değişikliklerin nedenlerinin açık olup olmadığını kontrol etmek için yazmayı tamamladıktan sonra yorumlarınızı okuyun.

 

İncelemeden sonra

Bir inceleme gönderdikten sonra, incelemenin başarıyla alındığına dair bir bildirim almanız gerekir. 

 • Bazı dergiler makalenin kabul edilmesi veya reddedilmesi durumunda hakemleri bilgilendirirken diğerleri kabul etmemektedir. 
 • Bazı dergiler, gözden geçirenlere aynı makaledeki diğer gözden geçirenlerin yorumlarını karar mektubu ile birlikte gönderirler; bu yorumları okumak gelecekteki yorumlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir.

 

Yazarlar incelemeden sonra makaleyi gözden geçirir ve yeniden gönderirse, editör gözden geçirenlerin yorumlarının tamamen ele alınıp alınmadığına karar vermek için değişiklikleri sık sık gözden geçirir. 

Bununla birlikte, bazen, düzenleyici, revize edilen makalenin kabul edilebilirliği hakkında geri bildirim almak için makaleyi orijinal hakemlere geri gönderir. 

 • Bu durumda, yazarlar ilk incelemenizde belirttiğiniz sorunları çözüp çözmediklerine odaklanın. 
 • Yazarın revizyonları ile ilgili olmadıkça yeni problemleri ortaya çıkarmamaya çalışın. Örneğin, yazarlardan yöntemlerini daha açık bir şekilde açıklamalarını istediyseniz ve şimdi daha önce görülmeyen deneysel tasarımla ilgili sorunları görebiliyorsanız, bunlardan bahsetmek hala uygundur.

 

Yazarlar önerilerinizden birini veya daha fazlasını izlememeye karar verdiyse ve neden yanıt mektuplarında nedenlerini açıkladılarsa, nedenlerini adil bir şekilde değerlendirin ve kararlarını kabul edip etmediğinize karar verin. 

 • Öneriniz makalenin yanlış anlaşılmasından kaynaklandıysa, yazarların ilgili bölümü daha net hale getirmek için revize edip etmediklerini veya çalışmanın bir sınırlaması olarak belirli bir sorunu açıklayıp açıklamadıklarını kontrol edin. Adil ol. 
 • Hâlâ ele alınmayan bir sorun nedeniyle makalenin yayınlanmaması gerektiğini düşünüyorsanız, bunu editöre göstermeli ve belirli bir değişikliğin veya eklemenin neden gerekli olduğunu açıklamalısınız.